K1

Welkom in de eerste kleuterklas van juf Nele!

 

Bij de allerjongste kleuters is het vooral heel belangrijk dat ze zich goed en gelukkig voelen. We leren er omgaan met elkaar.

Thematisch

Om de 2 weken werken we rond een thema. We maken vaak een uitstap, zingen een lied en vertellen een gedicht om het thema aan den lijve te ondervinden. Alsook het knippen, kleuren, stempelen,... komen ruim aan bod. Dit zijn fijne vingeractiviteiten die al een voorloper zijn op het leren schrijven in de lagere school. Dit gebeurt allemaal tijdens het hoekenwerk.

Taal

Voor taal werken we met “Jules”, dit is een specifieke taalmethode voor de jongste kleuters. Jules wordt overal geïntegreerd: Jules gaat voor de eerste keer naar school, hij wordt ziek, hij gaat naar de tandarts, hij is jarig, ...

Verzorging

Omdat de zorg soms nog wat meer nodig is in de eerste kleuterklas komt onze kinderverzorgster (juf Carla)  helpen.

Bewegen

Ook het bewegen vinden wij heel belangrijk! Naast juf Nele is er ook een kleuterturnjuf die 2 keer per week de kleuters in de zaal laat sporten. Zo krijgt ieder kind de kans om op hun eigen tempo en niveau te ontwikkelen.

Dagindeling

Voormiddag

 1. Verwelkoming ouders en kleuters!
 2. Waarnemen van de verschillende kalenders (weer-, week-, daglijn).
 3. Zingen van het goeiemorgen lied, dansen met Jules.
 4. Klassikale activiteit (L.O., taal, muzische vorming, wiskundige initiatie, wereld oriëntatie,...)
 5. Gedifferentieerd werken in de hoeken. (Werken op niveau van ieder kind)
 6. Toiletbezoek
 7. Eten van koek of fruit, drankje.
 8. Speeltijd
 9. Klassikale activiteit
 10. Gedifferentieerd werken in de hoeken.
 11. Opruimen.
 12. Toiletbezoek.

Middag

 1. Terug welkom in de klas, zingen van een lied.
 2. Klassikale activiteit. Gedifferentieerd werken in de hoeken.
 3. Toiletbezoek. Koek, fruit en drank.
 4. Speeltijd.
 5. Opruimen. (Met opruimlied)
 6. Klassikale activiteit.
 7. Afsluiting van de dag (Jules in bed stoppen!).
 8. Zingen van een lied.

Jules 

Klassen