K2

Welkom in de 2de kleuterklas van juf Petra

Dit zijn mijn kapoentjes

 

 

Accenten in de leerstof?

De kleuters worden stilaan wat groter en zetten weer een nieuwe stap in hun leven. Ze worden ook zelfstandiger: zelf jassen aandoen,naar toilet gaan… 
Ook dit jaar wordt telkens (een tweetal weken) rond een bepaald thema gewerkt.

We starten het nieuwe thema meestal met een brainstorm, zo hebben de kleuters ook een eigen inbreng.

Elk jaar werken we een project uit met de ganse school. 

Er zijn eveneens klasdoorbrekende momenten met de 3de kleuterklas (drama, leeruitstappen,...)
En zo leren de kleuters zich in de 2de kleuterklas verder ontplooien op hun eigen niveau en tempo. Elk kind is immers uniek!

Dagverloop

We starten de dag met het onthaal en de kalenders.

Kalenders in de klas: weeklijn, daglijn, weerkalender, maandkalender, seizoenskalender, verjaardagskalender, aanwezigheidskalender en takenbord. Op maandag wijzigt het takenbord.

VOORMIDDAG

 • kalenders + toiletbezoek
 • gezamenlijke activiteit
 • hoekenwerk
 • koek en drank + speeltijd (10u10 -10u25)
 • hoekenwerk
 • gezamenlijke activiteit

NAMIDDAG

 • toiletbezoek
 • gezamenlijke activiteit
 • hoekenwerk
 • koek en drank + speeltijd (14u45 - 15u)
 • afsluiten van de dag
 • Gezamenlijke activiteit (klassikaal).

taal: bvb: verhaal, poppenkast, taalspelletjes, aanleren van een versje…

Wiskundige initiatie: bvb: aanleren van wiskundige begrippen: ruimte-, getalbegrip,...meten en wegen, aanbrengen van opvoedende spelen,…

WO (wereldoriëntatie) : bvb: activiteiten over de natuur, technologie, maatschappij, tijd, ook kookactiviteiten horen in dit leergebied thuis.

Muzische vorming (muziek, drama,...) bvb: aanleren van een lied, musiceren, toneel, ...

LO (lichamelijke opvoeding): bvb: turnen met materialen en toestellen, bewegen op muziek, bewegingsomloop,...

Hoekenwerk: de kleuters spelen in kleine groepjes in de verschillende hoeken van de klas.
Tijdens het thema worden de hoeken verrijkt met verschillende materialen. 

Er wordt ook al eens een speelwerkblad (taal: bvb rijmen, voorbereidend rekenen en schrijven,...) aangeboden.

Het is de bedoeling dat de kleuters gedurende de week alle hoeken eens doorlopen en zich op deze manier ontplooien tot een harmonisch persoon. (hoofd, hart en handen)

Hoeken in de klas:

 • tapijt: onthaalhoek / blokkenhoek
 • computer/ I-padhoek
 • taalhoek/boekenhoek/muziekhoek
 • constructiehoek/autohoek
 • spelletjeshoek
 • ontdek- of techniekhoek / manipulatiehoek
 • knutselhoek
 • werkbank
 • winkel
 • poppenhoek / huishoek
 • zandtafel (zaal)
 • watertafel (buiten bij mooi weer)
 • bewegingshoek (zaal)

Wat doen we buiten de klasmuren?

We plannen activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters : verkeerswandeling, leeruitstap naar het bos, film- en/of theatervoorstelling, schoolreis

Er worden ook vaak activiteiten gepland met studenten HOWEST (oa: kookworkshops).

Praktische info

Weetjes van de klas:

Onze klaspoppen zijn de muis Nellie en de kikker Cesar.

Elke kleuter mag een eigen kenteken (dier) kiezen voor de kapstop en tijdens het hoekenwerk.

Woensdag = fruitdag (kleuters brengen een stuk fruit mee naar de klas).

Twee keer per week krijgen de kleuters bewegingsopvoeding van een LO-leerkracht.

De kleuters krijgen de eerste dag een klasagenda: daarin worden weetjes genoteerd, info, liedjes,... meegegeven. Ook ouders kunnen hierin mededelingen noteren.

Vrijdag = kiezertjesdag; kleuters kiezen in de voormiddag in welke hoek ze willen spelen. In de namiddag is er poppenkast of drama. Bij mooi weer is er een fietsparcours voorzien.

Meebrengen:

doos zakdoeken

2 kleine foto's

Voor de verjaardag van uw kleuter opteren we voor een mooi prentenboek of opvoedend spel.

Klassen