L2

Welkom in het 2de leerjaar!

 

Ik ben juf Charlotte en sta met veel plezier in het tweede leerjaar. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met een goed gevoel naar school komen en daarom wordt er naast het harde werk ook veel gepraat en gelachen.

Belangrijke leerstof voor het tweede leerjaar:

Wiskunde:

 • Optellen en aftrekken tot 100
 • Maal- en deeltafels tot 100
 • Breuken
 • Kloklezen
 • Meten en meetkunde
 • Problemen( vraagstukjes)

Taal:

 • Technisch  lezen bevorderen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling: tweeklanken oefenen, verlengingsregel, -ng en –nk-woorden, open en gesloten lettergrepen, -ch en cht-woorden
 • Taalbeschouwing: verkleinwoorden, meervouden, lidwoorden, naamwoorden, werkwoorden

W.O.:

 • We werken rond verschillen thema’s die aansluiten bij de leefwereld van het kind met daarbij veel nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele werkelijkheid.
 • Verkeerlessen
 • Allerlei kalenders leren hanteren

Contractwerk en hoekenwerk

Franse les met Pistache (half uurtje per week)

Verder maken wij graag gebruik van de fantastische ligging van de school. Heel wat musea zijn direct in de schoolomgeving te vinden. Ook de stadsparken bieden een bron van informatie voor de lessen W.O.

Uitstappen:

 • Film (Lessen in het donker)
 • Cinema novo
 • Toneel
 • Kinderboerderij
 • SVS-sportactiviteiten
 • Bieb ( om de 3 weken)
 • Zwemmen
 • ...
Klassen