L3

Welkom in het 3de leerjaar van juf Nathalie!

 

 

Accenten in de leerstof?

Welkom in het derde leerjaar!

Ik ben juf Nathalie en ik geef reeds meer dan vijftien jaar les in de Springplank, voornamelijk in het derde leerjaar.

Mijn hoofddoel is om de leerlingen op een leuke manier iets bij te brengen waardoor ze als gelukkige en vrolijke kinderen naar school komen!

Dagverloop/ activiteiten

Hier even een korte schets van de werkwijze in mijn klas…

We werken met 3 methodes, namelijk: Kompas voor wiskunde, Kameleon voor taal en Mundo voor W.O.

In de wiskundelessen leggen we in de derde klas vooral de klemtoon op het oplossen van oefeningen tot 1000.

Met behulp van onze kameleon leren we een heleboel moeilijke woorden bij, de kinderen krijgen ook 2 x per week niveaulezen waardoor ze gestimuleerd worden om een hoger leesniveau te behalen…

In de W.O.-lessen gaan we 100 jaar terug in de tijd. Via katernen verdiepen we ons dan in verschillende thema’s die gemaakt zijn op maat van de kinderen.

Wekelijks krijgen de kinderen Frans waarbij we beroep doen op onze lieftallige muisjes Pistache en Vanille.

Op vrijdag kunnen de leerlingen zich uitleven en op hun eigen niveau werken tijdens het hoekenwerk. Ze krijgen ook contractbundels die ze zelfstandig moeten oplossen. Ze staan dan zelf in voor het plannen van de taken binnen een bepaalde tijdspanne.

Drie keer per week krijgen ze huiswerk: nooit na het weekend en ook niet op woensdag…

Wat doen we buiten de klasmuren?

We proberen de kinderen ook warm te krijgen voor cultuur, vandaar de regelmatige bezoekjes aan film-en toneelvoorstellingen.

3-wekelijkse bibliotheekbezoeken mogen hierbij ook niet ontbreken. Er is een nauwe samenwerking met de bib waarbij de leerlingen dikwijls kunnen genieten van hun leesbevorderingsprojecten. (Vb. “Zevensprong”, “Leesrobots”, boekenweek,…)

2-wekelijks gaan we zwemmen waarbij de kinderen in verschillende niveaugroepen worden verdeeld. Zo proberen we op hun eigen tempo zo snel mogelijk vooruitgang te boeken.

Ik zou nog even kunnen doorgaan maar de rest komt u hopelijk misschien liever zelf ontdekken!!!

Hopelijk zien we jullie binnenkort…

Vele groetjes, juf Nathalie en de derde klas.

Klassen