L5

Welkom in het vijfde leerjaar!

 

Ik ben juf Carine Monteyne. Het is nu het achtste jaar dat ik gekozen heb om deeltijds les te geven en dat bevalt mij prima. Mijn duo-partner, Meester Martijn en ik hebben gekozen om de vakken en vakonderdelen mooi te verdelen en te scheiden. Zo zitten we niet in elkanders vaarwater. Ik geef de lessen Frans, Nederlands met uitzondering van spelling en creatief schrijven ( dat geeft Meester Martijn ) en wiskunde uitgezonderd metend rekenen dat ook door Meester Martijn wordt gegeven.

Accenten in de leerstof?

In de lessen Frans oefenen we vijf vaardigheden:

 • Luisteren
 • Spreken
 • Lezen
 • Schrijven
 • Mondelinge interactie

In de lessen Nederlands staat taalvaardigheid centraal. We proberen de leerlingen via strategisch leren kennis en vaardigheden bij te brengen. Ook het versterken van hun mondelinge taalvaardigheid is belangrijk.

In de lessen wiskunde oefenen we volgende onderdelen:

 • Getallenkennis
 • Cijferen
 • Meetkunde
 • Problemen

Via al deze lessen helpen we de leerlingen inzicht te krijgen in de oplossingsmethodes zodat zij die gevarieerd kunnen toepassen.

Wat doen we buiten de klasmuren? 

Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden willen we de leerlingen ook laten genieten van cultuur en sport.

 • Toneel
 • Film
 • Sportdag
 • Kinderboerderij
 • schoolfeest
 • GWP, …

Het hoogtepunt van het vijfde en zesde leerjaar is zeker de bos- of zeeklas. Wie dit echter niet ziet zitten blijft samen met mij op school. De ganse week wordt er gewerkt rond een leuk thema met bezoekjes, workshops in de omgeving.

Huiswerk 

Om de kinderen voor te bereiden op het middelbaar krijgen ze huiswerk (vooral Frans en wiskunde). Dit schrijven ze één week voordien reeds in, in hun agenda. Zo leren ze plannen.

Frans

 • De dialoog overschrijven
 • De dialoog uit het hoofd leren
 • Studeren voor een toets

Wiskunde

 • Blad met oefeningen
Klassen