Communicatie

Heen en weer schriftje

De agenda wordt u gratis aangeboden door de school. De agenda wordt regelmatig meegegeven, daarin komen de mededelingen en versjes en liedjes die de kleuters geleerd hebben. Het kan zijn dat jullie een mededeling of een vraag hebben voor de juf. Schrijf dit gerust in de agenda. Anderzijds is het ook een vraag van de juf om thuis de schooltas in te kijken om te zien of er geen berichten zijn.

Smartschool

U krijgt ook een login en twee paswoorden (mama en papa) voor het digitaal schoolplatform. Op dit platform krijg je berichten van de school, kun je de kalender raadplegen, brieven in informatie terugvinden, deelnemen aan een enquête van de school en later ook het rapport van uw kind raadplegen. 

Mijn kind is ziek. Wat nu?

We gaan ervan uit dat kinderen niet ziek naar school gestuurd worden. Als je kleuter licht verkouden is, hoef je hem niet thuis te houden. Heeft hij koorts? Dan blijft hij het best thuis tot hij genezen is.

Het kan gebeuren dat je kind ziek wordt op school. De juf verwittigd de ouders om de kleuter te komen halen. We vragen steeds het nummer van de ouders + twee extra telefoonnummers van mensen waar je kind terecht kan als jullie niet te bereiken zijn. Maak dan ook steeds de nodige afspraken met de personen die jullie doorgeven zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.