Team jongste kleuters

De juffen

Juf Maayke: peuterklas (de pandaberen)

Juf Nele: 1ste kleuter (de beren)

Deze juffen worden de belangrijke personen voor je kind. Spreek hen aan bij vragen of informeer eens hoe het met je kind op school gaat. Bij ons op school is er een open communicatie. Je mag steeds mee tot aan de klas om afscheid te nemen van je lieve schat. Juf Maayke en juf Nele zijn twee lieve dames die ervoor gekozen hebben om met de jongste kleuters te werken. Ze zetten steeds het welbevinden centraal en houden rekening met het niveau van ieder kind en passen hun aanpak steeds aan. 

Kinderverzorgster

Juf Carla is onze kinderverzorgster. Ze helpt met knutselen, jassen aandoen, eten of een natte broek vervangen. Ze is twee keer per week op school om de juffen te helpen. Juf Carla heeft heel veel ervaring en een hart voor kinderen. Zowel de juffen als de kindren kijken steeds uit naar haar komst.

Zorgteam

Juf Isabelle is de zorgcoördinator van onze school Zij zit op geregelde tijdstippen samen met de juffen om een antwoord te bieden op zorgvragen. Zij ondersteunt de juffen in hun klaswerking door concrete tips te geven of hulp te bieden waar nodig. Wanneer er een bezorgdheid is van de school, zal ook zij steeds contact opnemen met de ouders. Dit doet ze steeds in overleg met de directie. 

Juf Carine helpt kinderen wanneer iets niet goed lukt. Die hulp biedt ze soms in de klas maar soms ook in de zorgklas. Zij werkt steeds individueel en op maat van ieder kind na overleg met het team en het formuleren van een concrete zorgvraag.

De juf van de opvang en refter 

Juf Laura is verantwoordelijk voor de opvang voor en na school. Ook over de middag staat zij in voor het toezicht. In de refter doet ze dit samen met een leerkracht. De kleuters eten ook afzonderlijk in een refter op maat van jonge kinderen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen de tijd krijgt om in een rustige omgeving te eten.

Vrijwilliger

Juf Maureen is de mama van de directeur en komt vaak helpen. Op drukke momenten springt zij bij in de peuter- en eerste kleuterklas om in te staan voor de verzorging van de kinderen en te helpen in de klas waar nodig.

Directie

Meester Wesley komt vaak op bezoek en spreekt steeds af met het kleuterteam om de noden in kaart te brengen. Hij zet in op innovatieve aanpak en  materialen en ondersteunt de juffen in de realisatie van een vernieuwde klaswerking. Hij is ook steeds aanwezig op een zorgoverleg en volgt de ontwikkeling van de kinderen mee op.